Ukázka realizace

Kořenové čistírny

Kořenové čístírny odpadních vod

Kořenová čistírna odpadních vod je vlastně takový malý přírodní mokřad.

Slouží k čištění odpadních vod z domácnosti. Podle dosavadních zkušeností od nás i ze zahraničí je tato technologie svou účinností plně srovnatelná s ostatními běžně používanými technologiemi. Výhodou jsou minimální náklady na provoz. Není potřeba žádná elektrická energie na pohon čerpadla a podobně. Účinnost čištění není závislá na rovnoměrném přísunu odpadních vod.

Zvládne i občasné nárazové zatížení i výpadek produkce odpadu. Kořenová čistírna vytváří na pozemku zajímavou dominantu a pomáhá udržovat příznivé klima ve svém okolí.

Co všechno pro vás zajistíme

Ikony na podporu vysvětlení
KONZULTACE ZDARMA
Ikony na podporu vysvětlení
CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA
Ikony na podporu vysvětlení
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Ikony na podporu vysvětlení
KOMPLETNÍ REALIZACE

Realizace

Ukázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírnyUkázka realizace kořenové čistírny

Skladba kořenové čistírny

1. Odkalovací nádrž

Odkalovací nádrž slouží k prvotnímu usazení kalu a mechanickému předčištění černé odpadní vody, tedy vody z WC. U šedých odpadních vod (z umyvadel, dřezů, vany, sprchy, myčky a pračky) odkalovací nádrž být nemusí a mohou jít přímo do kořenového pole. Odkalovací nádrž je realizována jako tříkomorový plastový septik.

Ukázka jednotlivých částí kořenové čistírny

2. Pulzní šachta

V posledních letech se začaly prosazovat kořenová pole s vertikálním průtokem filtrem oproti dříve používaným horizontálním filtrům. Vertikální filtr potřebuje dávkovat odpadní vody s jistým rázem tak, aby se rozlily po celé ploše pole a ne jen v přední části. K tomuto slouží pulzní šachta.

Ukázka jednotlivých částí kořenové čistírny

3. Kořenový filtr

Z pulzní šachty proudí odpadní voda potrubím do kořenového filtračního pole. Je to stavebně mělká zemní nádrž, 80 cm hluboká. Dno se sklonem 1% a boky nádrže jsou kryty hydroizolační fólií. Plocha filtru se dimenzuje tak, aby na každého obyvatele připadalo alespoň 5 m2. Filtr je tvořen oblázky různých frakcí. Nádrž je naplněna vodou cca 10 cm pod povrchem filtru. Je tak vyloučeno, že se v nádrži budou líhnout komáři. V kořenovém poli jsou osázeny mokřadní rostliny jako například: kosatec žlutý, kosatec sibiřský, tužebník jilmový, sítina rozkladitá, skřípina lesní. Na kořenech rostlin žijí bakterie, které aerobním procesem rozkládají nečistoty.

Ukázka jednotlivých částí kořenové čistírny

4. Kontrolní šachta

V kontrolní šachtě je možno jednoduchým způsobem regulovat výšku hladiny v kořenovém poli a odebírat vzorky pro kontrolní měření účinnosti čištění. Kontrolní šachta je umístěna za kořenovým polem.

Ukázka jednotlivých částí kořenové čistírny

5. Zahradní jezírko (vsakovací objekt)

Zahradní jezírko je posledním stupněm kořenové čistírny. Slouží k zachycení a dočištění odpadní vody z kořenového filtru. Voda z jezírka může být využívána k zálivce zahrady. Zahradní jezírko je možno někdy nahradit vsakovací jímkou. Je třeba se informovat na stavebním úřadě, zda je v dané lokalitě možná. Případně zda je možné vypouštět odpadní vodu z kořenového pole do místní vodoteče.

Ukázka jednotlivých částí kořenové čistírny
Zelené stavění logo

Copyright © 2010-2024 Zelené stavění | Všechna práva vyhrazena.

Zásady ochrany osobních údajů