Zásady ochrany osobních údajů

1. Společnost Zelené stavění PS s.r.o., se sídlem Panská 212, Tehov, 251 01, IČ 05749565, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270063, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno a příjmení,

- emailovou adresu,

- telefon,

- text zprávy,

- adresu realizace a trvalého bydliště,

- číslo bankovního účtu.

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu, adresu realizace, telefon a text zprávy je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Zelené stavění PS s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Zelené stavění PS s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Pro klienty se službou zprostředkování dotace na zelenou střechu je nutné zpracovat jméno, příjmení, emailovou adresu, telefon, adresu realizace a trvalého bydliště a číslo bankovního účtu. A to z důvodu povinosti uchování všech dokladů a dokumentů jakkoliv souvisejících s žádostí o podporu a realizací podporovaných opatření. Tyto doklady a dokumenty si fond může při zpochybnění správnosti dotace vyžádat. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) a c) nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Zelené stavění PS s.r.o. zpracovávány po dobu administrace a udržitelnosti dotace, nejdéle však 10 let ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.

3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Zelené stavění logo

Copyright © 2010-2024 Zelené stavění | Všechna práva vyhrazena.

Zásady ochrany osobních údajů