Realizujeme zelené střechy od A do Z

Na co myslet před realizací zelené střechy?

Ujasněte si tyto základní body:

Jaký styl se Vám líbí
Kolik chcete investovat
Možné zatížení střešní konstrukce

Pošlete nám výkres střechy, lokalitu a Vaši představu. Obratem Vám vypracujeme nabídku. Věříme, že spolu dojdeme k řešení, které Vás uspokojí nejen esteticky, ale i finančně.

Dodržujeme standardy Zelených střech.

Dokážeme udělat celou skladbu střechy

Ručíme Vám tak za celou střechu.

NAŠE SLUŽBY

Nezávazná konzultace
Cenová nabídka
Realizace
Dodání rostlin
Údržba střechy

Nezávazná konzultace o možných řešeních pro Váš konkrétní případ

Vypracování cenové nabídky zdarma

Realizace všech součástí zelené střechy od hydroizolace až po osázení rostlinami. Možnost realizace jen části skladby. Vše záleží na dohodě.

Možnost dodání pouze materiálu včetně rostlin

Kdykoliv pro Vás zařídíme kompletní údržbu zelené střechy

Skladba zelené střechy

 

✓ Rostliny
✓ Substrát
✓ Filtrační vrstva
✓ Drenážní + hydroakumulační vrstva
✓ Ochranná vrstva
✓ Hydroizolace odolná prorůstání

TYPY ZELENÝCH STŘECH

Zelené střechy ukládají přirozeným způsobem vodu, vážou prach a ani při extrémních teplotách se téměř nezahřívají. Chrání izolaci střechy před působením životního prostředí ještě lépe než štěrkový násyp a prodlužují její životnost. Díky snížení poplatků za odvod dešťových vod lze v mnoha obcích, které mají poplatky rozdělené na vodné a stočné, ušetřit. Územní plány stále více ozelenění střech podporují nebo alespoň uznávají jako kompenzační opatření. Vznikají tak cenné biotopy.

S každou vegetační střechou vzniká nový životní prostor. Intenzivní ozelenění s oblastmi trávníků a rostlin, plochami pro cesty a odpočinek lze utvářet a používat jako zahradu. Naproti tomu extenzivní ozeleňování je vytvářeno rostlinami nenáročnými a převážně nízkého vzrůstu, a pochozí jsou pouze za účelem kontroly a ošetřování. Obě formy ozeleňování tvoří cenné a zajímavé náhradní biotopy pro rostliny a mikroorganizmy. Navracejí přírodě nazpět něco z toho, co bylo ztraceno zástavbou půdy.

Podle typu vegetace: extenzivní, intenzivní

Extenzivní zelené střechy

Cílem extenzivního ozelenění je přírodně založená vegetace s nízkým zatížením plochy a minimální potřebou ošetřování. Jako rostliny vytvářející porost se často uplatňují druhy rozchodníků (Sedum). Doplněna suchu odolnými bylinami. Extenzivní ozelenění vyžaduje minimální péči. V prvním roce až dvou, než rostliny pokryjí celou plochu střechy, je třeba čas od času vytrhat případný náletový plevel. Občas také přihnojit pomalu rozpustným hnojivem, záleží na druhu použitého substrátu. Někdy je třeba doplnit uhynulé rostliny po zimě apod.

Intenzivní zelené střechy

Intenzivní ozelenění poskytuje rozmanité možnosti utváření a může být, pokud je vhodně provedeno, využíváno jako zahrada na střeše. Je možné vytvářet rekreační loučky i vysazovat stromy. Při správném dimenzování vegetační nosné vrstvy, dostatečném zavlažování a zásobováním živinami jsou podmínky pro růst rostlin na střeše téměř stejně dobré jako v půdě. Je třeba přihlížet např. ke stabilitě dřevin a možným negativním vlivům budovy, jako jsou sálající fasády. Projektování intenzivního ozelenění a zvláště výběr rostlin podle objektu vyžaduje příslušné odborné znalosti.
Pro dimenzování nosné vegetační vrstvy lze u dřevin používat jednoduchého vzorce, a to „výška vzrůstu/10 = tloušťka vrstvy substrátu“. Trávník a půdopokryvné rostliny potřebují nejméně 20 cm substrátu. I přes velkou vodní kapacitu substrátů musí být intenzivní ozelenění a především také trávníky v období sucha pravidelně zavlažovány. Jako u každé zahrádky u domu existuje také na střeše bezprostřední souvislost mezi stavem vegetace a péčí o ni.

Podle zatížení: lehké, středně těžké, těžké

Statika – nosnost střešní konstrukce

Nosnost střešní konstrukce je jedním z klíčových kritérií pro ozelenění.
Pro intenzivní ozeleňování by mělo být počítáno min. 300 kg/m2 plošné hmotnosti dle navržené tloušťky substrátu.
U extenzivních střech je zatížení cca 150 kg/m2 ve stavu nasycení vodou. Toto se týká při použití substrátu. Dnes lze použít i minerální rohože, které významně sníží zatížení na cca 50kg/m2. K tomuto zatížení je třeba vždy připočítat zatížení sněhovou pokrývkou pro danou lokalitu.

Podle sklonu: mírný sklon, šikmé střechy, strmé střechy

Sklon střechy

Dá se říci, že dnes již lze ozelenit jakýkoliv sklon střechy. Samozřejmě, že čím větší sklon, tím je řešení složitější a dražší.
Sklony do 15° není většinou nutné zajišťovat proti sesuvu. U větších sklonů je třeba zajistit substrát proti sjíždění. Čím větší sklon, tím více fixačních prvků musí být použito. Toto je třeba řešit pro každou střechu individuálně. Fixace se v zásadě provádí buď s využitím spodní hrany střechy, fixace přes hřeben střechy, fixace v ploše střechy a nebo kombinací těchto typů.

Podle ceny: úsporné, ostatní

Finanční náročnost

Celkovou cenu realizace zelené střechy je třeba vždy stanovit pro konkrétní střechu individuálně.
Pro extenzivní střechy se sklonem do 15° a nejobvyklejší skladbu se ceny pohybují v těchto relacích:

  • Celá skladba bez hydroizolace: 1100 Kč/m2
  • Pokládka hydroizolační fólie včetně oplechování: 600 Kč/m2
  • Pokládka drenážní a akumulační vrstvy: 250 Kč/m2
  • Pokládka filtrační a ochranné textílie: 125 Kč/m2
  • Substrát a jeho uložení na střechu: 350 Kč/m2
  • Osázení rostlinami: 350 Kč/m2

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně není zahrnuta doprava na stavbu.
Osázení rostlinami je počítáno sazenicemi rozchodníků 25ks/m2. Levnější variantou je použití osiva, nebo řízků. Naopak podstatně dražší variantou je rozchodníkový koberec.
Existuje i jednodušší jednovrstvá skladba s vynecháním drenážní vrstvy.
Pokud je již na střeše hydroizolace, ale není odolná prorůstání, lze na ni položit speciální tenkou membránu proti prorůstání, kterou není nutné ani svařovat.
Jako hydroizolační fólii používáme standardně PVC svařované fólie, ojediněle lepené EPDM fólie nebo asfaltové pásy.

Podle náročnosti na údržbu

Údržba zelených střech

Extenzivní zelené střechy se často nazývají také bezúdržbové. Je to pravda jen do určité míry. Jakmile skalničky pokryjí celou střechu, není potřeba se o střechu příliš starat. Pokud ale chceme , aby střecha také pěkně vypadala, je dobré alespoň jednou za rok na ni vylézt a vytrhat plevel, doplnit prořídlá místa, rozhodit pomalu rozpustné hnojivo, zkontrolovat a případně vyčistit svody.

U intenzivních střech je údržba stejně náročná jako na zahradě nebo v parku. Záleží opět na tom, jak pěkně chceme aby střecha vypadala.

Již více než 100 úspěšných realizací!

"Nejsme z cukru. Děláme tak, jak je potřeba."

snih

V ZIMĚ

V noci...

V NOCI

dest

V DEŠTI

Máme vlastní plantáž

Sempervivum
SedumKamtschaticum
plantaz
SedumSexangulare
SedumReflexum

Dotace na zelené střechy

 

Od ledna 2017 je možno žádat o dotaci na realizaci zelené střechy, kterou Vám rádi vyřídíme.

Dotace činí 700-1000Kč/m2 zelené střechy a více se dozvíte na stránkách Nová zelená úsporám. Cena zelené střechy tedy nemusí být vysoká. Maximální výše dotace je 100000Kč.

nzu