KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Kořenová čistírna odpadních vod je vlastně takový malý přírodní mokřad.

Slouží k čištění odpadních vod z domácnosti. Podle dosavadních zkušeností od nás i ze zahraničí je tato technologie svou účinností plně srovnatelná s ostatními běžně používanými technologiemi. Výhodou jsou minimální náklady na provoz. Není potřeba žádná elektrická energie na pohon čerpadla a podobně. Účinnost čištění není závislá na rovnoměrném přísunu odpadních vod.

Zvládne i občasné nárazové zatížení i výpadek produkce odpadu. Kořenová čistírna vytváří na pozemku zajímavou dominantu a pomáhá udržovat příznivé klima ve svém okolí.

CO VŠECHNO PRO VÁS ZAJISTÍME

KONZULTACE ZDARMA
CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
KOMPLETNÍ REALIZACE

SKLADBA KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

1. Odkalovací nádrž

Odkalovací nádrž slouží k prvotnímu usazení kalu a mechanickému předčištění černé odpadní vody, tedy vody z WC. U šedých odpadních vod (z umyvadel, dřezů, vany, sprchy, myčky a pračky) odkalovací nádrž být nemusí a mohou jít přímo do kořenového pole. Odkalovací nádrž je realizována jako tříkomorový plastový septik.

01

2. Pulzní šachta

V posledních letech se začaly prosazovat kořenová pole s vertikálním průtokem filtrem oproti dříve používaným horizontálním filtrům. Vertikální filtr potřebuje dávkovat odpadní vody s jistým rázem tak, aby se rozlily po celé ploše pole a ne jen v přední části. K tomuto slouží pulzní šachta.

02

3. Kořenový filtr

Z pulzní šachty proudí odpadní voda potrubím do kořenového filtračního pole. Je to stavebně mělká zemní nádrž, 80 cm hluboká. Dno se sklonem 1% a boky nádrže jsou kryty hydroizolační fólií. Plocha filtru se dimenzuje tak, aby na každého obyvatele připadalo alespoň 5 m2. Filtr je tvořen oblázky různých frakcí. Nádrž je naplněna vodou cca 10 cm pod povrchem filtru. Je tak vyloučeno, že se v nádrži budou líhnout komáři. V kořenovém poli jsou osázeny mokřadní rostliny jako například: kosatec žlutý, kosatec sibiřský, tužebník jilmový, sítina rozkladitá, skřípina lesní. Na kořenech rostlin žijí bakterie, které aerobním procesem rozkládají nečistoty.

03

4. Kontrolní šachta

V kontrolní šachtě je možno jednoduchým způsobem regulovat výšku hladiny v kořenovém poli a odebírat vzorky pro kontrolní měření účinnosti čištění. Kontrolní šachta je umístěna za kořenovým polem.

04

5. Zahradní jezírko (vsakovací objekt)

Zahradní jezírko je posledním stupněm kořenové čistírny. Slouží k zachycení a dočištění odpadní vody z kořenového filtru. Voda z jezírka může být využívána k zálivce zahrady. Zahradní jezírko je možno někdy nahradit vsakovací jímkou. Je třeba se informovat na stavebním úřadě, zda je v dané lokalitě možná. Případně zda je možné vypouštět odpadní vodu z kořenového pole do místní vodoteče.

05

REALIZACE

NAŠE ROSTLINY