TEST PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOV

Provádíme test vzduchotěsnosti obálky budov a bytů tzv. Blower Door test. Měření provádíme v souladu s normou ČSN EN ISO 9972. Jsme registrováni v seznamu odborných dodavatelů projektu Nová zelená úsporám.

nzu
blower 01

Kdy se test provádí

Test Blower Door je vyžadován především u pasivních a nízkoenergetických domů. Test je vhodné provést již v průběhu výstavby domu po zabudování oken a venkovních dveří, kdy je možno ještě relativně snadno opravit zjištěné netěsnosti.

 

Co Blower Door test obsahuje

  • příprava budovy
  • případné utěsnění vzduchotechnických otvorů, odpadů apod.
  • vlastní test provedený za podtlaku i přetlaku 20 až 75Pa
  • výstupem měření je protokol obsahující stanovení hodnoty n50 pro měřený objekt (ukázka Protokolu měření ke stažení ZDE)

Co od Vás budeme potřebovat

Podklady pro určení vnitřního objemu a podlahové plochy budovy, např. projektovou dokumentaci, protokol z předchozího testu apod. Pokud není ani jedno změříme si objem na místě.

Informaci o přístupnosti nasávání a výfuku vzduchotechniky, zda si např. máme přivézt žebřík a jak dlouhý. Potrubí vzduchotechniky musíme po dobu testu utěsnit.

Připravenost budovy

  • Dokončená vzduchotěsnící vrstva, všechny výplně otvorů osazeny
  • Pro finální test: osazení spotřebičů majících vliv na vzduchotěsnost (rekuperační jednotka, kamna, digestoř apod.)
  • Více viz kapitola 6.3 Metodického pokynu zde

KDE VŠUDE PROVÁDÍME TEST

Měření provádíme i v bytových domech nebo průmyslových objektech, kde je potřeba použít více měřících souprav.

DETEKCE NETĚSNOSTÍ

Současně s provedením testu nabízíme detekci netěsností. Netěsnosti je možno zjistit pomocí různých pomůcek. Kromě prvotního zjištění pomocí dlaně používáme detekci pomocí anemometru, vyvíječe kouře a termovize.

Pro správné fungování vzduchotechniky je důležitá její správná instalace. Měření provedené k tomu speciálně určeným přístrojem Minneapolis DuctBlaster prověří kvalitu provedení Vašich vzduchotechnických rozvodů.

Poradíme, jak netěsnosti opravit a utěsnit.

CENÍK

Položka

Cena

Blower Door test včetně protokolu pro NZÚ 4400 Kč/objekt
Blower Door test bez protokolu 2900 Kč/objekt
Blower Door test u větších objektů a bytových domů cena individuální dle rozsahu měření
Kontrola vzduchotechnických rozvodů 5000 Kč/objekt typu RD, větší objekty individuálně dle rozsahu vzduchotechniky
Detekce netěsností nad základ 2 hodin 400 Kč/h
Konzultace nad projektem, oprava netěsností apod 400 Kč/h
Doprava 7 Kč/km, minimálně 400Kč