Zelené střechy ukládají vodu, vážou prach a nezahřívají se. Realizujeme zelené střechy od A do Z. Zajistíme i dotaci Nová zelená úsporám.

Kořenová čistírna odpadních vod je vlastně takový malý přírodní mokřad. Slouží k čištění odpadních vod z domácnosti.

Test Blower Door je vyžadován především u pasivních a nízkoenergetických domů. Test je vhodné provést již v průběhu výstavby domu po zabudování oken a venkovních dveří, kdy je možno ještě relativně snadno opravit zjištěné netěsnosti.

Závady v zateplení budov či v topných systémech je možno zjišťovat v topné sezóně, tedy v zimním období. Měření termokamerou je možno provádět i za tmy.