Blower Door

Blower Door test

Provádíme test vzduchotěsnosti obálky budov a bytů tzv. Blower Door test.
Měření provádíme v souladu s normou ČSN EN ISO 9972.
Jsme registrováni v seznamu odborných dodavatelů projektu Nová zelená úsporám.

Test Blower Door je vyžadován především u pasivních a nízkoenergetických domů. Test je vhodné provést již v průběhu výstavby domu po zabudování oken a venkovních dveří, kdy je možno ještě relativně snadno opravit zjištěné netěsnosti. Test obsahuje přípravu budovy, případné utěsnění vzduchotechnických otvorů, odpadů apod. Vlastní test provedený za podtlaku nebo přetlaku 20 až 70Pa. Výstupem měření je protokol obsahující stanovení hodnoty n50 pro měřený objekt. Provádíme měření metodou B pro nedokončené domy i metodou A pro již dokončené.
Současně s provedením testu nabízíme detekci netěsností. Netěsnosti je možno zjistit pomocí různých pomůcek. Kromě prvotního zjištění pomocí dlaně používáme detekci:

Pomocí anemometru

Pomocí vyvíječe kouře a kouřové stopy

Pomocí termovizního snímkování

Netěsnosti můžeme pomoci opravit a utěsnit.

Co od Vás budeme potřebovat:

 • Podklady pro určení vnitřního objemu a podlahové plochy budovy, např. projektovou dokumentaci, protokol z předchozího testu apod. Pokud není ani jedno změříme si objem na místě
 • Informaci o přístupnosti nasávání a výfuku vzduchotechniky, zda si např. máme přivézt žebřík a jak dlouhý. Potrubí vzduchotechniky musíme po dobu testu utěsnit.

Připravenost budovy:

 • Dokončená vzduchotěsnící vrstva, všechny výplně otvorů osazeny
 • Pro finální test A: osazení spotřebičů majících vliv na vzduchotěsnost (rekuperační jednotka, kamna, digestoř apod.)
 • Více zde

Ceník:

 • Blower Door test cena včetně protokolu pro NZÚ: 4000Kč/objekt
 • Blower Door test bez protokolu: 2500Kč/objekt
 • Detekce netěsností: 350Kč/h
 • Konzultace nad projektem, oprava netěsností apod: 350Kč/h
 • Doprava: 5Kč/km
 • Netěsnosti se snažíme vyřešit na místě
Ukázka protokolu