Blower Door

 
 

Blower Door test

Provádíme test vzduchotěsnosti obálky budov a bytů tzv. Blower Door test. Měření provádíme v souladu s normou ČSN EN ISO 9972. Jsme registrováni v seznamu odborných dodavatelů projektu Nová zelená úsporám.

Test Blower Door je vyžadován především u pasivních a nízkoenergetických domů. Test je vhodné provést již v průběhu výstavby domu po zabudování oken a venkovních dveří, kdy je možno ještě relativně snadno opravit zjištěné netěsnosti. Test obsahuje přípravu budovy, případné utěsnění vzduchotechnických otvorů, odpadů apod. Vlastní test provedený za podtlaku i přetlaku 20 až 75Pa. Výstupem měření je protokol obsahující stanovení hodnoty n50 pro měřený objekt.

Měření provádíme i v bytových domech nebo průmyslových objektech, kde je potřeba použít více měřících souprav.

Měření tří bytů najednou

Zapojení dvou ventilátorů

Měření s pomocí tří ventilátorů

Současně s provedením testu nabízíme detekci netěsností. Netěsnosti je možno zjistit pomocí různých pomůcek. Kromě prvotního zjištění pomocí dlaně používáme detekci:

Pomocí anemometru

Pomocí vyvíječe kouře

Pomocí termovize

Poradíme, jak netěsnosti opravit a utěsnit.

Co od Vás budeme potřebovat:

 • Podklady pro určení vnitřního objemu a podlahové plochy budovy, např. projektovou dokumentaci, protokol z předchozího testu apod. Pokud není ani jedno změříme si objem na místě
 • Informaci o přístupnosti nasávání a výfuku vzduchotechniky, zda si např. máme přivézt žebřík a jak dlouhý. Potrubí vzduchotechniky musíme po dobu testu utěsnit.

Připravenost budovy:

 • Dokončená vzduchotěsnící vrstva, všechny výplně otvorů osazeny
 • Pro finální test: osazení spotřebičů majících vliv na vzduchotěsnost (rekuperační jednotka, kamna, digestoř apod.)
 • Více viz kapitola 6.3 Metodického pokynu zde

Kontrola těsnosti vzduchotechnických rozvodů:

Pro správné fungování vzduchotechniky je důležitá její správná instalace. Měření provedeno k tomu speciálně určeným přístrojem Minneapolis DuctBlaster prověří kvalitu provedení Vašich vzduchotechnických rozvodů.

Ceník:

 • Blower Door test včetně protokolu pro NZÚ: 4000Kč/objekt
 • Blower Door test bez protokolu: 2500Kč/objekt
 • Blower Door test u větších objektů a bytových domů: cena individuální dle rozsahu měření
 • Kontrola vzduchotechnických rozvodů: 3000Kč/objekt typu RD, větší objekty individuálně dle rozsahu vzduchotechniky
 • Detekce netěsností: 350Kč/h
 • Konzultace nad projektem, oprava netěsností apod: 350Kč/h
 • Doprava: 5Kč/km
 • Netěsnosti se snažíme vyřešit na místě
Ukázka protokolu